ייפוי כח מתמשך

תיקון 18 לחוק חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הביא עימו מהפכה של ממש אשר עולה בחשיבותה אף על עריכת צוואה ו/או ביטוח סיעודי.
ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר וכשיר, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, ולמעשה נותן לאדם (להלן: "הממנה") לבחור מי ידאג ויטפל בו כאשר כבר לא יהיה כשיר לקבל החלטות בעצמו.
בניגוד למצב הקיים טרם התיקון, בו רק לאחר אובדן כשירותו של אדם היו ממנים לו אפוטרופוס, אשר לאדם לא היתה כל השפעה על זהותו ועל דרך פועלו, באמצעות ייפוי הכח המתמשך הממנה בוחר מרצונו בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו המנטלי ישתנה לרעה (כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה, מוגבלות נפשית, מוגבלות שכלית וכד').
הממנה בוחר באם לתת ייפוי כח מתמשך לכלל ענייניו, האישיים, הרפואיים והרכושיים או רק לחלקם כאשר הממנה בוחר באם למנות מיופה כח יחיד, מספר מיופי כח ו/או על מינוי מיופה כח חליפי.
בניגוד למצב בו אדם לא ערך ייפוי כח מתמשך ומונה לו אפוטרופוס, על מיופה הכוח לפעול על פי הנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך דין מוסמך לכך את הסכמתו לתוכן ייפוי הכח המתמשך, לרבות ההנחיות המקדימות הנכללות בו.
לא כל עורך דין רשאי לערוך ייפוי כח מתמשך אלא רק עורך דין שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי  - עורכי הדין במשרדנו עברו את ההסמכה הנדרשת וערכו עבור לקוחות המשרד כבר מספר רב של ייפוי כח.
להבטחת עתידכם צרו קשר ונשמח לעמוד לשירותכם.